Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο λειτουργεί από το 2010.  Είναι το πρώτο Εργαστήριο του είδους του που άνοιξε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι χώροι του είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τις ισχύουσες Υπουργικές αποφάσεις. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα που προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής.