Η Ιστολογική εξέταση είναι η βασική διαγνωστική εξέταση σε ένα Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Πρέπει να διενεργείται σε όλα τα υλικά (ιστοτεμάχια ή όργανα) που αφαιρούνται από κάποιον ασθενή είτε μετά από βιοψία είτε μετά από χειρουργική επέμβαση. Είναι σημαντική εξέταση διότι διαχωρίζει τις καλοήθεις από τις κακοήθεις βλάβες, διαβαθμίζει τις ιστολογικές αλλοιώσεις και βοηθάει τους Κλινικούς Ιατρούς στην θεραπευτική προσέγγιση του/της ασθενούς. Τα ιστολογικά υλικά υφίστανται ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια λαμβάνονται τομές οι οποίες βάφονται με την χρώση ρουτίνας Αιματοξυλίνη και Εωσίνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργούνται και ειδικές ιστοχημικές χρώσεις.