Η Μοριακή Παθολογία αποτελεί για πολλούς το μέλλον της Παθολογικής Ανατομικής. Οι μοριακές εξετάσεις είναι απόλυτα εξειδικευμένες εξετάσεις. Με τις εξετάσεις αυτές ελέγχεται το μοριακό προφίλ ενός ασθενούς. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών βοηθούν τον Κλινικό Ιατρό στην εφαρμογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας.