Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά, ωστόσο παρακαλούνται οι ασθενείς να επικοινωνούν πρώτα με τα τηλέφωνα που δίνονται για συνεννόηση.